Read more: http://html.com/javascript/popup-windows/#ixzz4ZYGPIfip Sarti Travel Booking var width = $( ".selector" ).dialog( "option", "width" ); $( ".selector" ).dialog( "option", "width", 500 );
  • Home
  • /
  • Terms And Conditions

Foglalás

Foglalás állapota

Belépés

Hírek, események

 


Foglalási és lemondási feltételek

Foglalási / lemondási feltételek

Foglalást a Hanna Haus Foglalási Rendszeren keresztül adhat le. Áraink Euróban értendőek.
Online foglaláskor a foglalt szoba várakozó állapotba kerül a fizetésig.
Amennyiben 5 munkanapig nem történik meg a foglalás kiegyenlítése töröljük foglalását.
Kifizetett foglalást lemondani a foglalástól számított 8 napon belül lehet, amennyiben az érkezés ideje legalább 30 nappal a foglalás előtt van.
Lemondási szándékát emailben az info@sartitravel.com e-mail címen jelezze.
A Visszautalás költségei a foglalót terheli (paypal esetében az összeg 1%-a).
Amennyiben foglaláskor Foglalás Lemondási Biztosítást köt, úgy foglalását az érkezési idő előtti napig bármikor lemondhatja és foglalása visszautalásra kerül.
Ezt  a szolgáltatást, csak jun. 27 és aug. 29 közötti foglalásoknál veheti igénybe.

Rövid távra szóló turisztikai szálláshely bérleti szerződése, amely létrejött a Hanna Haus /Simon Nikolett/, mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) és az online szállást foglaló személy (illetve a vele együtt utazók és a bérleményt együtt használók köre), mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között az alábbi feltételek szerint:
1./ Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a természetben az online foglalt ingatlant fizetővendéglátás keretében turisztikai szálláshely céljára. 2./ A bérleti jogviszony az online foglalásban meghatározott időtartamra, de maximum 30 nap lehet. 3./Az online foglalás (szerződés) a www.sartikirandulas.hu internetes web felületeken üzemeltetett online foglalási rendszer keretében valamint e-mailben jöhet létre, ill. az itt létrejött foglalásokra vonatkozik. Foglalást bármely magyar vagy külföldi természetes személy saját nevében és személyes adatainak megadásával kezdeményezhet. A foglalást saját adatival leadó személy minősül bérlőnek. A foglalást leadó személy büntetőjogi felelőssége kiterjed a személyes adatok valódiságára. 4./ A foglalás (szerződés) Bérlő részéről történő lemondása az átutalás, vagy bankártyás fizetést követő 7 napig ingyenes, ha az az érkezéstől számított 2 héten túl van. Ezt követően a lemondási díj, a foglalás áranak 95%-a. 5./ A bérleti díj összege a foglaláskor megállapított összeg. A bérleti díj az összes rezsiköltséget és minden adót tartalmazza, a foglalás összegére semmilyen más díj nem rakódik. A bérleti díj nem tartalmazza légkondicionáló és a repülőtéri transzfer díjait (amennyiben az ajánlat ezt másként nem jelöli). 6./ A Bérlő köteles a bérleti díjat az ingatlan átvételekor a Bérbeadó részére eátutalni A szálláshely ára foglaláskor kerül rögzítésre, azon a későbbiekben változtatni nincs mód. A bérlemény bérleti díja a bérlők számának függvényében változik. Ennek értelmében a bérleményben csak annyi személy (bérlő) tartózkodhat, ahány személyre azt foglalták, ill. kifizették. Esetenként a Bérbeadó felajánlhat más fizetési módot is (bankkártya, bank transfer, Paypal). 7./ A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérleti jogviszony ideje alatt a rendeltetésszerű használatnak megfelel. A Bérbeadó nem vonható felelősségre azonban az olyan károkért, amelyek valamely közműszolgáltatás zavarából származnak, működési zajért. 8./ A Bérlő a bérleményt és annak berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A Bérlő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján felelős minden olyan kárért, amely a bérlemény vagy felszerelése rendeltetésellenes használatából, illetve a jelen bérleti szerződés megszegéséből származik. 9./ A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleményt Bérbeadó írásos engedélye nélkül nem adhatja albérletbe vagy más jogcímen használatba, más gazdasági társaságba nem viheti be, azt székhelyként a cégbíróságon nem jelentheti be. Bérlő részéről a bérleményben semmilyen szolgáltatás nem végezhető. 10./ A Bérlő köteles azonnali értesítést küldeni a Bérbeadónak minden, a bérleményben bekövetkezett meghibásodásról és kárról. A Bérlő kötelezi magát arra, hogy a Bérbeadó megbízottja számára – előzetes bejelentés alapján – a bérlemény műszaki megtekintését lehetővé teszi. 11./ A bérleményben a Bérlő illetve a vele jogviszonyban álló személy által okozott hibák kijavításáról, az okozott kár helyreállításáról a Bérlő köteles gondoskodni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat a Bérbeadó végzi el a Bérlő költségére. 12./ A Bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha: - a Bérlő/-k a bérleményt felszólítás ellenére nem rendeltetésszerűen használja, - a bérleményben több személy tartózkodik, mint ahányan azt bérbe vették, - Bérlő/-k a bérleményt a Bérbeadó beleegyezése nélkül albérletbe vagy másnak bárminemű használat céljáből átadja, átengedi, - Bérlő/-ka bérleménybe bárminemű szolgáltatást vagy szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végez/-nek - Bérlő megszegi a bérleményre vonatkozó állattartási, állat beviteli, dohányzási szabályait - Bérlő/-k megszegi/-k a Társasház rendjére vonatkozó általános szabályait. 13./ Amennyiben a szerződés a 12. pontban taglalt okok bármelyikének következtében szűnik meg a Bérlő elhelyezésre, kártalanításra nem tarthat igényt, és köteles a bérleményt minden ott tartózkodó személytől véglegesen elhagyva az eredeti állapotban visszaszolgáltatni. 14./ Amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony lejártát követően az ingatlant nem adja át, úgy annak átadásáig köteles használati díjat fizetni, melynek összege az egy napra lebontott bérleti díj kétszerese. 15./ Bérlő jogosúlt azonnali hatállyal felmondani a bérleti szerződést, ekkor a bérlő követelheti a fenmaradó éjszakák árának 5%-át. 15./ A szerződő felek igyekeznek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitáikat tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetén a Thessaloniki bíróság illetékességét kötik ki.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Görög Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.A bérlő az online foglaláskor ezen szerződés minden pontját elfogadja, megérti, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

HÁZIREND

Házirendünk célja, hogy Vendégeinknek nyugodt, kellemes pihenést biztosítsunk, valamint elkerüljük az esetleges félreértéseket.
Szobáinkat az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni. A kijelentkezés napján 10:00 óráig kérjük elhagyni a szobákat.
Szobáinkat a vendégek tisztán kapják és ottlétük alatt maguk gondoskodnak a tisztaságról. Kérjük Vendégeinket, hogy őrizzék meg a szobák, a folyosók és a tisztaságát, épségét, illetve gondoskodjanak azok rendeltetésszerű használatról.
Hosszabb időtartamot maradó Vendégeink számára kérésre ágynemű és törölközőcsere megoldható (igény szerint 7 naponta cserélve).
Kérjük Vendégeinket, hogy a szobákban a dohányzást mellőzzék! A cigarettacsikkeket a hamutartókba szíveskedjenek kidobni.
Olaj, petróleum vagy benzin használata, és egyéb gyúlékony robbanásveszélyes anyag bevitele a házba tilos!
A ház helyiségeiben található szemetesek megtelnének, kérjük, ürítsék ki a kapuknál található nagy szemetesbe.
Ha elhagyják a szobákat, kérjük, az ablakokat és az ajtókat szíveskedjenek bezárni. Ez az esetleges esőzések során befolyó víz elkerülése végett szükséges, illetve hogy illetéktelen személyek ne juthassanak be.
Szíveskedjenek az autókkal a kijelölt helyeken úgy parkolni, hogy másokat ne korlátozzanak a szabad mozgásban, parkolásban. A parkoló járművekért felelőséget nem vállalunk!
A csendrendeletre való tekintettel megkérjük Vendégeinket, hogy 22 óra után ne hangoskodjanak.
Kérjük, távozáskor és éjszakára a szobák bejáratát szíveskedjenek kulcsra zárni!
A szobákban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Mint minden háztartásban, a szobákban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül meghibásodik vagy tönkremegy. Szívesen vesszük, ha jelzik az esetleges meghibásodásokat, hogy mielőbb kijavíthassuk és az esetleges komoly károkat megelőzhessük.
Vendégeink által keletkezett károk rendezése a helyszínen történik.
Együttműködésüket megköszönve, kívánunk kellemes pihenést és kikapcsolódást Vendégeinknek!
Kövess minket a neten!
Copyright © 2017
All rights reserved
Feliratkozás akciókra


Ügyfélszolgálat (H-P 12-15)
06-20-353-4754
info@sartitravel.com
Customer Login    Admin Login